Vedenlaadun seurantaraportit

Loppijärven kasvillisuusselvitys 2012
Loppijärven kalataloudellinen tarkkailu 2014 verkkokoekalastuksen kera, tiivistelmä
Loppijärven vuositarkkailu 2015, tiivistelmä
Vuosiyhteenveto Loppijärven, Nummistenjoen ja Kesijärven yhteistarkkailusta vuodelta 2014

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisema "Loppijärven, Nummistenjoen ja Kesijärven yhteistarkkailu vuonna 2009" -raportti löytyy Lopen kirjastosta samoin kuin Vuosiyhteenveto Loppijärven yhteistarkkailusta vuodelta 2010.

Raportin mukaan vuonna 2010 järven ravinnetaso oli talvella lievästi reheville vesille ominainen, mutta kohosi kesällä aiempaan tapaan selvästi. Kesällä eteläpää oli aiempaan tapaan keskiosan syvännealuetta rehevämpi. Fosforipitoisuus oli kesällä erittäin rehevien vesien luokassa sekä syvännealueella että järven eteläpäässä. Levää todettiin erittäin runsaasti ja klorofyllipitoisuuden perusteella Loppijärvi voitiin luokitella erittäin reheväksi.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2016 - 2017
Toimintasuunnitelma 2015 - 2016
Toimintasuunnitelma 2014 - 2015

Loppijärven sedimenttitutkimus

Vuosina 2013-2015 toteutetun Loppijärven sedimenttitutkimuksen keskeisen osan muodostanut Pro gradu –tutkielma on valmistunut. Gradu löytyy tästä linkistä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/169779