Vedenlaadun seurantaraportit

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tarkkailee Loppijärven tilaa ja tekee selvityksiä vedenlaadusta, kalastosta ja kasvillisuudesta. Uusimmat julkaistut raportit ovat saatavilla Lopen kirjastosta. Niitä ei ole julkaistu sähköisessä muodossa.

Esa Tommila on kerännyt Vuoden 2021 vuositarkkailuraportin pääkohdat tähän esitykseen.

Esa Tommila on kerännyt Vuoden 2020 vuositarkkailuraportin pääkohdat tähän esitykseen.

Loppijärven kasvillisuusselvitys 2012
Loppijärven kalataloudellinen tarkkailu 2014 verkkokoekalastuksen kera, tiivistelmä
Loppijärven vuositarkkailu 2015, tiivistelmä
Vuosiyhteenveto Loppijärven, Nummistenjoen ja Kesijärven yhteistarkkailusta vuodelta 2014

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n julkaisema "Loppijärven, Nummistenjoen ja Kesijärven yhteistarkkailu vuonna 2009" -raportti löytyy Lopen kirjastosta samoin kuin Vuosiyhteenveto Loppijärven yhteistarkkailusta vuodelta 2010.

Raportin mukaan vuonna 2010 järven ravinnetaso oli talvella lievästi reheville vesille ominainen, mutta kohosi kesällä aiempaan tapaan selvästi. Kesällä eteläpää oli aiempaan tapaan keskiosan syvännealuetta rehevämpi. Fosforipitoisuus oli kesällä erittäin rehevien vesien luokassa sekä syvännealueella että järven eteläpäässä. Levää todettiin erittäin runsaasti ja klorofyllipitoisuuden perusteella Loppijärvi voitiin luokitella erittäin reheväksi.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Professori Jukka Horppilan esitys: "Rehevöityneen järven kunnostamisen haasteet"

Jukka Horppilan esitys

Loppijärven sedimenttitutkimus

Vuosina 2013-2015 toteutetun Loppijärven sedimenttitutkimuksen keskeisen osan muodostanut Pro gradu –tutkielma on valmistunut. Gradu löytyy tästä linkistä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/169779


Jäsentiedotteet